Bài 1: Giới thiệu loạt bài viết hỗ trợ doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ CentOS

hỗ trợ doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ CentOS
Đây là bài thứ 1 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Hỗ trợ doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ CentOS 7! Chi phí làm giảm sức cạnh tranh – Điều này luôn là bài toán đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhìn nhận một cách nghiêm túc trong thời buổi hiện nay. Trong series này, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc loạt bài viết xây dựng, triển khai hạ tầng tin học phục vụ hoạt động của doanh nghiệp dựa trên các phần mềm mã nguồn mở miễn phí hoàn toàn. Bài 1: Giới thiệu loạt bài viết hỗ…

Đọc tiếp

BÀI 2: Hệ điều hành máy chủ CentOS 7

hỗ trợ doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ CentOS
Đây là bài thứ 2 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Chi phí làm giảm sức cạnh tranh – Điều này luôn là bài toán đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhìn nhận một cách nghiêm túc trong thời buổi hiện nay. Tiếp theo bài ảo hóa lối đi mới cho doanh nghiệp, chúng tôi gửi tới bạn đọc bài viết hướng dẫn cài đặt hệ điều hành máy chủ CentOS 7, nằm trong loạt bài xây dựng, triển khai hạ tầng tin học phục vụ hoạt động của doanh nghiệp dựa trên các phần mềm mã nguồn mở miễn phí…

Đọc tiếp

Bài 3: Giấy phép nguồn mở Open Source Licenses

Giấy phép nguồn mở Open Source Licenses
Đây là bài thứ 3 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Giấy phép nguồn mở Open Source Licenses và những loại giấy phép phần mềm thông dụng hiện nay? Hẳn bạn đã nghe nhắc đến cụm từ Open Source. Một thuật ngữ tin học, tạm dịch là mã nguồn mở. Chúng ta sử dụng rất nhiều Open source trong công việc nhưng có không ít người không biết hoặc không để tâm đến những giấy phép (license) của những Open Source đó. Chúng ta được sử dụng Open source vào mục đích những gì thì sẽ không vi phạm bản quyền…

Đọc tiếp

Bài 4: Tạo USB cài đặt CentOS 7

Đây là bài thứ 4 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Muốn cài đặt CentOS 7 bạn phải chuẩn bị USB và tạo USB cài đặt CentOS 7. Tiếp theo bài viết về giấy phép mã nguồn mở (open Source Licenses) trong loạt bài viết hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng máy chủ CentOS. Bài viết này hướng dẫn các bạn tạo USB chứa bộ cài đặt CentOS 7. Quá trình cài đặt hệ điều hành này ở bài sau. Các bước chuẩn bị để Tạo USB cài đặt CentOS 7 Để cài đặt Hệ điều hành CentOS 7 lên máy…

Đọc tiếp