Posted on

Bảng giá dịch vụ máy chủ ảo – VPS

 • Plan SV

 • CPU
 • RAM
 • SSD
 • Bandwidth
 • Số địa chỉ IP
 • My SQL
 • FTP
 • Control Panel
 • SV-1

 • 20.000VNĐ/Tháng

 • 01 Core
  CPU
 • 512m MB
  RAM
 • 350 MB
  SSD
 • 20 GB
  Bandwidth
 • 01
  Số địa chỉ IP
 • 1
  My SQL
 • 1
  FTP
 • CWP
  Control Panel
 • SV-2

 • 30.000VNĐ/Tháng

 • 01 Core
  CPU
 • 512 MB
  RAM
 • 500 MB
  SSD
 • 30 GB
  Bandwidth
 • 01
  Số địa chỉ IP
 • 1
  My SQL
 • 2
  FTP
 • CWP
  Control Panel
 • SV-3

 • 40.000VNĐ/Tháng

 • 01 Core
  CPU
 • 1024 MB
  RAM
 • 600 MB
  SSD
 • 40 GB
  Bandwidth
 • 01
  Số địa chỉ IP
 • 2
  My SQL
 • 3
  FTP
 • CWP
  Control Panel
 • SV-4

 • 50.000VNĐ/Tháng

 • 01 Core
  CPU
 • 1024 MB
  RAM
 • 800 MB
  SSD
 • 50 GB
  Bandwidth
 • 01
  Số địa chỉ IP
 • 2
  My SQL
 • 4
  FTP
 • CWP
  Control Panel
 • SV-5

 • 60.000VNĐ/Tháng

 • 01 Core
  CPU
 • 1024 MB
  RAM
 • 1024 MB
  SSD
 • 60 GB
  Bandwidth
 • 01
  Số địa chỉ IP
 • 2
  My SQL
 • 5
  FTP
 • CWP
  Control Panel

 • Plan 2

 • CPU
 • RAM
 • SSD
 • Data Transfer
 • Số địa chỉ IP
 • Băng Thông
 • HT-6

 • 800.000VNĐ/Tháng

 • 6 Cores
  CPU
 • 5 GB
  RAM
 • 80 GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Data Transfer
 • 01
  Số địa chỉ IP
 • 100MB/s
  Băng Thông
 • HT-7

 • 1.000.000VNĐ/Tháng

 • 7 Cores
  CPU
 • 6 GB
  RAM
 • 100 GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Data Transfer
 • 01
  Số địa chỉ IP
 • 100MB/s
  Băng Thông
 • HT-8

 • 1.200.000VNĐ/Tháng

 • 8 Cores
  CPU
 • 7 GB
  RAM
 • 120 GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Data Transfer
 • 01
  Số địa chỉ IP
 • 100MB/s
  Băng Thông
 • HT-9

 • 1.500.000VNĐ/Tháng

 • 10 Cores
  CPU
 • 9 GB
  RAM
 • 150 GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Data Transfer
 • 01
  Số địa chỉ IP
 • 100MB/s
  Băng Thông
 • HT-10

 • 2.000.000VNĐ/Tháng

 • 14 Cores
  CPU
 • 12 GB
  RAM
 • 200 GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Data Transfer
 • 01
  Số địa chỉ IP
 • 100MB/s
  Băng Thông

 • Tặng 30% thời gian sử dụng cho tất cả các gói đăng ký từ 12 tháng trở lên.
 • Hỗ trợ miễn phí cài đặt hệ điều hành lên máy chủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *